torsdag 3. oktober 2013

"A relaxing cup of café con leche in la Plaza Mayor"


Etterhvert har livets brutale realitet lagt seg som et sørgelig slør over den spanske hovedstaden, og tatt et dødelig strupetak på den olympiske komiteen som la sin sjel i å ta hjem et OL til Madrid i 2020 , - på tredje forsøket!!! 
Men den gang ei! Og som om det ikke var nok, står de strippet tilbake på tillit, anseelse og et markedsføringsbudsjett de i utgangspunktet ikke hadde.

Men det mest oppsiktsvekkende er kanskje idiotforklaringen av Madrids borgemesterinne, Ana Botella eller Ann Bottle som hun nå mere kalles på folkemunne. Hennes tale, ment som en frierferd til den internasjonale olympiske komite i Buenos Aires har fått masse oppmerksomhet og går som en farsott på youtube, på lik linje med alt annet som vekker avsky eller begeistring i våre dager. 

Ana Botella, er fruen til den tidligere konservative statsministeren i Spania, José Maria Aznar, og har av mange blitt beskylt for å ha fått tildelt jobben som en liten bonus, eller “fjær i hatten” til hennes  avtroppende mann, og som overhodet ikke har noe med hennes egne meritter å gjøre. Vel, nå hadde hun altså sjansen til å dra hjem et OL, en sjanse hun lot gå fra seg i dèt hun åpnet munnen. Hennes dårlige engelskkunnskaper burde i utgangspunktet vært det første som begrenset henne fra å åpne munnen på en slik forestilling. At hun forsøkte å kompensere de manglende språkkunnskaper med teatralske uttrykk a là Shakespeare med dertil markante gestikulasjoner og en mimikk som grenset til det burleske gjorde at selv den mest innbitte, spanske patriot følte seg latterliggjort. Selv forsvarer hun seg med at hun kun forsøkte tydeliggjøre et språk det ville være galskap å si at hun har i sin hule hånd. Men hun påstår hardnakket at hun behersker engelsk, selv om uttalelsen tilhører en forgangen generasjon!!!

Nå har hun i alle fall servert showbiz sektoren et fruktfat de kan gotte seg med. Også i den bransjen sliter de med stor arbeidsløshet som ellers i Spania. Nå er det derimot full sysselsetting med å lage parodier, video-klipp, revyer og stand-up show med Ann Bottles tale (botella på spansk betyr flaske) til grunn. 

Den mest attraktive frasen fra talen; “A relaxing cup of café  con leche in la Plaza Mayor” har dessuten gitt næring til tekstilindustrien som febrilsk jobber overtid for å trykke opp nok T-shirt til folket. 

Humoren har nok ikke vært noe særlig til glede for Ana Botella, hun har blitt gjort til latter for en hel nasjon, og det går nok veldig lenge før hun holder en tale på engelsk igjen. I kjølevannet av dette nederlaget har også andre politikere fått så hatten passer, og parodier har blitt gjort på de fremste statslederne i dette landet som ikke engang kan takke for maten på engelsk!

Det er med andre ord mye å ta av for den som lever av satire og ironi på andres bekostning. Paradokset i det hele er at spanjolene selv har skapt denne ydmykelsen, denne totale blottleggelsen av et stort problem som hele nasjonen sliter med, ikke bare Ana Botella. Nemlig den totale mangelen på engelskkunnskaper!!!

Og det er ikke bare morsomt. Det er snarere riktig trist fordi ikke bare er gamle, fine fruer av tidligere statsledere som innehar posisjoner de ikke er klassifisert til, som sliter med inglishen. Det er også de yngre generasjoner. Derfor er det som kunne bli virkelig morsomt med Ana Botellas tale, kanskje det faktum at man gjennom gledes tårer og hikstende latterkramper fikk satt fokus på et stort, reelt og viktig problem som landet sliter med. 

Hva er det da som gjør at spanjolene er så dårlige på engelsk?? Jeg tror vi kan begynne med stormannsgalskap. Å tilhøre et stort språkområde, utgjør en sovepute for spanjolene. Man regner at rundt 500 millioner mennesker er spansktalende på verdensbasis. Nødvendigheten av å lære seg engelsk føles rett og slett ikke tilstedeværende. 

Det neste er selvfølgelig et skolesystem som ikke legger vekt på språkkunnskaper. Engelsklærere som aldri har vært utenfor landegrensene, og som innehar en uttalelse man ikke forstår selv om man legger godviljen til. De manglende engelskkunnskapene og usikkerheten gjør at man tar sats og løper over setningene slik spansk kabinpersonale på flyet har en tendens til å gjøre. 

I tillegg eksponeres ikke spanjolene for språket. Man dubber alle filmer og intervjuer på engelsk, noe som er en kunstnerisk og kulturell forbrytelse. Men den skjebnen deler spanjolene med de fleste europeer. Du er altså skjermet fra den engelsk språklige verden, enten du vil eller ei. Det betyr at den som mot alle odds lærer seg en god teoretisk og grammatikalsk engelsk, likevel vil ha problemer med uttalelsen. 

Denne mangelen på engelskkunnskaper har kanskje ikke vollet spanjolene så store problemer som nasjon fram til nå. Turistene har strømmet til uansett, og reiser de på ferie til det store utland vil de helt sikkert finne en som kan oversette det nødvendigste til spansk.
Men i dag blir det veldig tydelig, da landet sliter med nesten 30% arbeidsledighet, og 52% blant unge mennesker i alderen 18-25 år. Selv med universitetsutdannelse har de problemer med å få jobb i et annet land der deres kompetanse er mangelvare, og hvor de skulle få ansettelse på dagen…..- om de bare hadde behersket engelsk!

Dette er ikke morsomt i det hele tatt! Derfor er det meget spesielt at en hel nasjon, og ikke minst ungdommen selv har samlet seg rundt nedverdigelsen av Ana Botella`s  manglende engelskkunnskaper og idiotiske uttalelse. La oss håpe at de egner et øyeblikk til selvgranskning og en titt i speilet. For om denne bølgen som rir på sosiale medier for tilfellet er et uttrykk for selvinnsikt og ikke minst selvironi, ja da kan det blir riktig morsomt. Først da kan trenden snu, og kravet om bedre undervisning, rett til filmer på originalspråk, stipend til utenlandsreiser og utveksling gjøre at det ikke gjorde noen ting at Ana Botella måtte ofres til fordel for en god sak!

I mellomtiden kan jeg fortelle at mine barns begeistring over ny skole, sympatiske lærere og hyggelige bekjentskaper dempet seg noe…, når guttungen sier; “Men vi har fått Ana Botella i engelsk mamma”………..