søndag 4. oktober 2015

La oss håpe på det beste!

Er du muligvis en av de heldig som har fått kjøpt deg en liten leilighet i Playa del Ingles? Fått oppfylt drømmen om en bolig i syden? Rukket å hilse på naboene? Kanskje har du akkurat ankommet øya og begynt å pakke ut norsk proviant, satt kjøleskaps kontakta i veggen, og feid bort et par tørre og hjelpeløse kakkelakker som ble liggende på ryggen. 

Da finns det en mulighet for at også du kan bli liggende på ryggen, i alle fall om myndighetene får igjennom sin nye stads- byfornyelses plan (Plan General de Ordenación) for kommunen San Bartolomé de Tirajana. 

Mens du har gått hjemme i Norden og utålmodig sparket rundt i løvet mens du ventet på å komme deg ned til sydligere breddegrader, har kommunens ansvarlige ikke kastet bort tiden. Kommunepolitikerne med de konservative (PP) i spissen har lagt fram en plan som de har somlet en del med, det skal villig erkjennes. Nå haster det imidlertid. Store markedsaktører venter utålmodig på å få bygge mer hotell, store varehus og andre inntektsbringende institusjoner. Kanskje har de også gitt sin stemme til enkelte politikere, som på tro og ære har lovet å gi noe i gjengjeld? 

Nåvel, om denne nye og moderne byplanen går igjennom  i kommunestyret, applikeres automatisk et par andre overordnede lov forordninger som i mangel på effektuering gjennom tiår, likevel ligger der fra den kanariske parlamentets side. Overordnede lover som har svevd rundt i et vakuum, i påvente av at byplanen skulle vedtas og godkjennes her på solsiden av Gran Canaria. Nå kommer den, som en giljotin over offerets nakke.
Loven jeg snakker om heter; La Ley de Renovación y Modernización Turística de
Canarias.
Den sier i en forenklet tolkning at der turistene skal bo, der får ingen andre bo! Turister og fastboende (residentens) får ikke bo sammen. Turistnæringen trenger alle de senger de kan få, samt at fastboende interesser ikke sammenfaller med turistenes. 

Kommunepolitikerne som nå har fått det litt hett rundt øra, skylder fra seg og sier at denne lover er overordnet deres mandat, derfor heller ingenting de kan gjøre noe med. 

Og da har vi kommet til sakens kjerne. Om du eier en leilighet i det som anses som et turistkompleks, eller var tenkt som et turistboende, så rammes du av denne loven. Du får ikke lenger benytte den til eget bruk, eller leie den ut til hvem det deg måtte bekomme. Ved lov, skal leiligheten leveres over til en driftsstyrer (explotador) som igjen leier den ut til en reisearrangør, slik at den kan benyttes av turister. Og med turister menes ikke de som bor her over en lengre periode vinterstid.

Dette rammer naturligvis alle kanariere som for en mannsalder siden, investerte i en turistleilighet på sydsiden, leide den ut, og kunne på den måten betale sitt barns studier. Andre har kunnet spe på en heller tynn pensjon, eller kunnet glede seg over en slant på sparekontoen. Noen har valgt å benytte den selv som ferieleilighet, og senere latt den gå i  arv til kommende generasjoner.

Men det rammer også oss utlendinger som har investert i en ferieleilighet på sydligere breddegrader. Loven sier at nå kan du ikke benytte den selv, slik det var tenkt. Den må legges ut til en tredjeperson som leier den ut som feriebolig. Du mister råderetten over din bolig, og den eventuelle leieinntekten er utenfor din kontroll.

Så da så, snipp, snapp, snute da var det eventyret ute. Like greit å selge leiligheten da, tenker du. Men den er jo ikke så attraktiv på markedet, så lenge en kjøper ikke vet hva som vil skje i framtiden. Hvem skal styre utleien, og hva er en eventuelt avkastning? Er dette en attraktiv investering? Troligvis ikke. En hel sektor med eiendomsmeglere er rammet, deres aktivitet er paralysert i påvente av hva som skjer. Juridiske rådgivere, advokater og domstoler får derimot en økende pågang fra alle som blir rammet. Den enes død, den andres brød.

Dette er det glade vanvidd tenker de fleste. Jeg kjenner eldre, spanjoler som har bodd i sin leilighet i over 40 år, nå sitter de og betaler dyre arvhoder til advokater for finne en rettside på elendigheten. De har fått beskjed om at de bor i et hjem som er ment for turister, og er alvorlig bekymret for framtiden.

Hvem er det da som har funnet på denne absurditet? Har det noe som helst forankring i virkeligheten? Joda, tanken er kanskje god. Det er uten tvil mange eldre hotell og turistkompleks som i dag sliten med en skarp konflikt og opprør i borettsforeningen, grunnet nettopp sameksistens mellom fastboende og turister under ett og samme tak. Interessene er så vidt forskjellige, bruksområdene splittet, toleransegrensene tøyes til sitt ytterste punkt. Hypotetisk sett ligger 60% leilighetene hos en utleier. Reisearrangøren som leier av vedkommende har sine fordringer til komfort, bruk av felles arealer, krav til ro og orden etc.etc. De gjenstående 40% av leilighetene hvor eierne selv vil benytte sine leiligheter selv holder en helt annen, og individuell standard. De vil ikke betale fellesutgifter som gagner turistene, har helt andre krav til ro og orden etc. Og det hele er duket for en katastrofal konflikt. Et stort antall av disse sakene havner dessuten i domstolen. Derfor hadde det ideelt sett vært enklere driftsmessig og mer presentabelt for en turistkommune å holde turister og fastboende adskilt.

Slik var vel også denne loven tenkt, da den ble fastsatt for mange år siden. Men i og med at den ikke har blitt effektivisert eller blitt tatt hensyn til, har folk i all uvitenhet kjøp sine leiligheter på lovlig vis og tinglyst overtagelsen i god tro. I tillegg har kommunen i mangel på vilje til renovering, latt hele turistområder få seile sin egen sjø, mens de har flørtet med nye investorer for å bygge opp moderne turistområder som Meloneras og Faro området. De fraflyttede områdene i Playa del Ingles har i krisens hete solgt turistleiligheter som har stått tomme til utlendinger som ønsker å overvintre på Gran Canaria, og besitte sin egen leilighet. Kanariere som fant ut at deres leilighet ikke lenger var et yndet objekt for turoperatørene gav leiligheten bort til sine arvinger, for at en yngre generasjon skulle få et sted å bo.

Nå forventer man altså å applikere en lov som har ligget sovende med alle politikernes vel og vitende i flere år, fordi man ser at turismen igjen strømmer til øya. Det er behov for flere turistsenger, og ikke minst er det behov for å rydde opp i et kaos de selv har forårsaket. Vi snakker om en eventuell tvangsekspropiering av privat eiendom, i ytterste konsekvens.

Også i våre hjemtrakter kan man kjøpe feriebolig med plikt til utleie. Man kan også kjøpe attraktive boliger med boplikt, for å forhindre at sommerparadis står tomme store deler av året. Alt dette kan diskuteres, men alltid opplyses og godkjennes før man foretar kjøpet. Det hører ingensteds hjemme å forsøke håndheve noe som aldri har vært en del av kontrakten eller tinglysningen. 

Nå har kommunen, som vedtok dette i mai måned, gitt de berørte en mulighet til å gjøre et skriftlig reklamasjon (alegación) til kommunen innen slutten av september. Du må altså argumentere hvorfor din bolig ikke bør rammes av denne lov forordningen. Klagen kan presenteres av den enkelte eier, men også av hele sameiet i felleskap.

Ingen vet om dette blir tatt til etterretning. Ingen vet om klagene overhodet blir gjennomgått. Siste uken i september hadde det kommet inn rundt 30 000 klager, og fristen ble da lukket noen dager senere, i god tid før de skandinaviske eierne er på plass for vinteren. Sorry!

Ingen vet hvordan alt dette vil forholde seg i praksis. Ingen kan svare på dine direkte spørsmål på kommunen. Borgemester Marco Aurelio Perez, som har vært ansvarlig i kommunen under store deler av denne perioden forsøker å fraskrive seg alt ansvar. Hans informasjonsmøter består dessuten febrilsk i å “roe ned folk”, slik han selv beskriver det, og be folk om ikke å tro alt de leser på sosiale medier. Min leder inngår nok i den kategorien. Derimot kan han ikke på noen måte redegjøre for hva som vil skje, hvilke områder og hvilke komplekser dette vil ramme. Hvilke er de som går klar av loven. Vil loven være retroaktiv uansett hvor mange år siden man kjøpte boligen. Vil man ikke ta hensyn til hva som står eller ikke står i tinglysningen??

Ja, tro det den som vil. Uansett hva utgangen av dette vil være, må det en gang for alle redusere betraktelig tilliten til politikerne. Man kan ikke sjonglere med folks eksistensgrunnlag, ei heller med turistsektoren som dessuten er primærnæringen på øya, på denne måten.

Så får vi bare tro og håpe at de folkevalgte tar til fornuft, og at de i framtiden tenker litt lenger enn nesa rekker, og ikke handle på impuls. Og da har jeg ikke lagt til grunn at det kan finnes en mye mer utspekulert og planlagt handling bak det hele.


La oss håpe på det beste!