tirsdag 5. juni 2012

Spanias helhetlig situasjon er et begredelig skue

Turismeinntektene i Spania økte med 7.4 prosent i løpet av årets første kvartal, og er på drøye 9 milliarder euro, skriver Di.se.

Statistikk fra Egatur, som er et statlig spansk institutt for turismeforskning, viser at det er tyskerne som legger igjen mest penger i Spania. 1.5 milliarder euro brukte tyske turister i første kvartal. De ble tett fulgte av britene, som la igjen 1,45 milliarder euro.

Størst økning er det imidlertid oss nordboere som står for, skriver Di.se. Turister fra Norden la nemlig igjen mer enn 10 prosent mer penger enn samme kvartal i fjor, og endte dermed opp på å bruke 1.25 milliarder euro i Spania i første kvartal.

Til tross for disse positive tallene i turistnæringen er det tydelig at Spania er i et veldig uføre.
Spanias statsminister Mariano Rajoy forsøker å overbevise parlamentsmedlemmene om at det er nødvendig å gjennomføre de sterkeste budsjettkuttene landet har sett på 30 år. Dette skjer samtidig som rentene på landets statsobligasjoner har steget til over seks prosent, et tegn på at flere investorer anser sjansene for at landet skal falle inn i en Hellas-lignende gjeldsspiral som stadig større.
Bare på én måned har landets rentekostnader steget med over ett prosentpoeng, skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

Rajoy bruker stadig sterkere ord for å beskrive den dramaiske situasjonen i Spanias økonomi. For én uke siden sa den spanske statsministeren at situasjonen er “ekstremt vanskelig”!
Likevel forsvarer Rajoy soliditeten i Spania, og slår fast; “Vi er ikke på randen av stupet”!

    -Vi vandrer ikke på en sti av roser, men vi er héller ikke i nærheten av noen apokalypse. Vi har
 verken blitt kvitt de overhengende truslene, eller vil bukke under for dem, sa den spanske statsministeren i begynnelsen av juni.

 Nå er vel ikke Spania et spesielt godt eksempel på et fungerende kapitalistisk system, mener mange.  Stort inkonsistent og ineffektivt byråkrati, med stor grad av regulering av næringslivet, mye korrupsjon og liten grad av ansvar blant politikere og funksjonærer bidrar til at kapitalismen ikke har gode levekår.

Stor politisk- og økonomiske selvstendighet for de 17 spanske provinsene, gjør det svært problematisk for sentralregjeringen å styre landets økonomiske utvikling, mener andre.

En av fire spanjoler går arbeidsledige, noe som innebærer 4.714.122 personer i begynnelsen av juni 2012, og utgjør nesten like mange mennesker som Norges totale befolkning. Mange frykter at regjeringen må ta regningen når bankene i landet skal tilføres minst 50 milliarder euro i ny kapital. Enkelte frykter at regningen kan bli så høy som 160 milliarder euro.

I tillegg fortsetter detaljhandelen i landet å falle, noe den nå har gjort sammenhengende i 21 måneder.
Ledigheten blant unge er kanskje det dystreste av alt, da halvparten av Spanias unge befolkning er uten arbeid. Bedre blir det heller ikke av at regjeringen må spare 42 milliarder euro i budsjettet i inneværende år.

Likevel må det kunne sies å være et lyspunkt for Spania at turistene ser ut til å ikke svikte feriefavoritten.

Med denne siste setningen ønsker vi alle våre lesere en herlig sommer på Gran Canaria – og alltid Velkommen tilbake!